Openstaande Factuur van TransIP Domein Registratie

Behandeld door   : TransIP Domein Registratie
Direct tel. nr.      : 088 - 452 71 31

Openstaande vordering,

Geachte mevrouw/heer.

In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van 93,50 met rente binnen 14 dagen te voldoen op ons IBAN-rekeningnummer NL50ABNA0471467210 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V onder vermelding van het referentienummer.                                                  

Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen. U kunt hiervoor de gegevens gebruiken die op de factuur staan vermeld. U kunt hier ook terecht voor overige vragen.

Hoogachtend,
Intrum Justitia


 De buitengerechtelijke incassokosten kunnen zijn verhoogd met btw in het geval dat de schuldeiser een niet
btw-plichtige ondernemer is in de zin van art. 7 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968


Intrum Justitia Nederland BV    Handelend onder de naam Intrum Justitia
Postbos 84096 2508 AB Den Haag    H.R. Den Haag 27134582
BTW nr. NL008488666B01    Lid van NVI 

Adresgegevens

BERLOTH.NET
Zuidbuurtseweg 50a
2381 LG Zoeterwoude

tel: +31-6-39757299

KvK : 060740280000
BTW nr: NL145428370B01
Bank: giro 403

Privacy statement

Taal

english / nederlands